Usługi dodatkowe

 

STAWKI OPŁAT POZOSTAŁYCH USŁUG

1. Opłata za korzystanie z myjni (ceny brutto):
1.1 za samochód do 3,5 t – własnośćpracownika - 4,00 zł.
1.2 za samochód do 3,5 t –pozostali - 10,00 zł.
1.3 za samochód ciężarowy od 3,5 t do 7 t - 20,00 zł.
1.4 za samochód ciężarowy od 7 t do 16 t -30,00 zł.
1.5 za autobus - 30,00 zł.


2. Opłata za korzystanie z kanału (ceny brutto):
2.1 samochód do 3,5 t – własnośćpracownika za 1 dzień - 13,00 zł.
2.2 samochód do 3,5 t – pozostali za 1 dzień - 31,00 zł.
2.3 samochód ciężarowy od 3,5 t do 16 t - 56,00 zł.
2.4 autobus - 56,00 zł.


3. Inne usługi – negocjacje cenowe z Dyrektorem ds. technicznych

 

4. Cennik opłat za korzystanie z parkingu (ceny netto) :
4.1 samochód osobowy 20 zł/doba; 110 zł/miesiąc
4.2 samochód ciężarowy do 3,5 t 25 zł/doba; 200 zł/miesiąc
4.3 samochód ciężarowy powyżej 3,5 t 30 zł/doba; 250 zł/miesiąc
4.4 autobus do 25 miejsc 25 zł/doba; 200 zł/miesiąc
4.5 autobus powyżej 25 miejsc 30 zł/doba; 250 zł/miesiąc
4.6 ciągnik siodłowy 30 zł/doba; 250 zł/miesiąc
4.7 ciągnik siodłowy z naczepą 40 zł/doba; 300 zł/miesiąc.

 

STAWKI OPŁAT NETTO ZA WYNEJM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU


CIĄGNIK

1. Ciągnik – 40,00 zł/h
2. Ciągnik plus 1 przyczepa – 45,00 zł/h
3. Ciągnik plus 2 przyczepy – 50,00 zł/h

 

WÓZEK WIDŁOWY


    Wynajęcie wózka widłowego – 50,00 zł/h

 

Do podanych wyżej cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących w tej mierze przepisów.


Tabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zrealizowała projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III”,
  2. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV”,

Zakup taboru ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn.:

  1. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – Etap II”,

czytaj więcej