Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

   Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Kędzierzynie-Koźlu, dalej jako MZK szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

   Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – MZK - czytaj 

   Jednocześnie informujemy Państwa, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MZK na szkodę został wprowadzony monitoring wizyjny obiektów Spółki jak i pojazdów komunikacyjnych (autobusów). Korzystając z pojazdów MZK lub przebywając na terenie zakładu MZK zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku.

   W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (nie dotyczy to przetwarzania danych zebranych poprzez monitoring). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych można dokonać przesyłając odpowiedni wniosek w formie pisemnej na nasz adres: ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres iod@mzkkk.pl


Tabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” - działanie 3.2 Transport publiczny, zrealizowała dwa projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I”,
  2. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”,

czytaj więcej