Reklama

Szukasz skutecznej reklamy?

 

  • z dniem 01.03.2012 roku Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie - Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wprowadziła nowe stawki opłat za usługi reklamowe.
  • bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. +48 77 483 52 52 wew. 22
  • godziny przyjmowania zleceń: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

            Reklama na autobusach

Rodzaj usługi

Cena netto w zł
Reklama całopojazdowa na autobusie IKARUS 280 (stawka miesięczna)
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny 350,00
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu 525,00
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny 250,00
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu

375,00

ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego

600,00

ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego i szyb autobusu

900,00

   

Rodzaj usługi

Cena netto w zł
Reklama całopojazdowa na autobusie MAN NL 222, IKARUS 260 (stawka miesięczna)
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny 500,00
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu 750,00
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny 400,00
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu 600,00
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego 600,00
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego i szyb autobusu 900,00
   

Rodzaj usługi

Cena netto w zł
Reklama całopojazdowa na autobusie SOLARIS URBINO 12 (stawka miesięczna)
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny 650,00
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu 975,00
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny 550,00
ekspozycja powyżej 6 miesięcy - pas podokienny i szyby autobusu 825,00
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego 800,00
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc: bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego i szyb autobusu 1200,00

 

Inne rodzaje reklamy i usług reklamowych

Rodzaj usługi

Cena netto w zł
   
reklama w postaci naklejki na folii samoprzylepnej - ekspozycja 1 miesiąc 1m2 powierzchni reklamy (ekspozycja na tylnych szybach autobusu) 150,00
przygotowanie tła pod reklamę na autobusie - autobus jednoczłonowy 1200,00
przygotowanie tła pod reklamę na autobusie - autobus przegubowy 1500,00
przywrócenie autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy (demontaż grafiki + przemalowanie) - autobus jednoczłonowy 1200,00
przywrócenie autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy (demontaż grafiki + przemalowanie) - autobus przegubowy 1500,00
przywrócenie tyłu autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy (przemalowanie) 400,00

 

Ekspozycja plakatów - reklama na szybach autobusów

 

Rodzaj plakatów

Cena netto w zł
   
plakaty o powierzchni do formatu A4 - 1 sztuka / dzień 0,60
plakaty o powierzchni do formatu A3 - 1 sztuka / dzień 1,20
plakaty o powierzchni do formatu A2 - 1 sztuka / dzień 2,40
plakaty o innych formatach poziomych - 1 m2 / dzień 9,60

 

Reklama na biletach (cena za 1 bloczek 100 szt.)

 

Bilety jednorazowe w ilości od 200.000 - 500.000

Cena netto w zł
 
jeden kolor 1,00
dwa kolory 1,10
trzy kolory 1,20
   

Bilety jednorazowe w ilości od 600.000 - 800.000

Cena netto w zł
 
jeden kolor 0,95
dwa kolory 1,05
trzy kolory 1,15
   

Bilety jednorazowe w ilości od 900.000 - 1.200.000

Cena netto w zł
 
jeden kolor 0,90
dwa kolory 1,00
trzy kolory 1,10

Reklama multimedialna na monitorach LCD wewnątrz autobusów

Ekspozycja i czas trwania reklamy

Cena netto w zł
   
ekspozycja miesięczna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy - 15 sekund 250,00 /m-c
ekspozycja kwartalna,   oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy - 15 sekund 200,00 /m-c
ekspozycja półroczna,   oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy - 15 sekund 150,00 /m-c

Inna forma reklamy

Rodzaj reklamy

Cena netto w zł
 
naklejka wewnątrz autobusu (za wyjątkiem szyb autobusów) 1m 2 200,00 /m-c
baner reklamowy 1 m2 (ogrodzenia oraz budynki należące do MZK Kędzierzyn -Koźle Sp. Z o.o.) 100,00 /m-c
 

Upusty i rabaty:

Upusty przy reklamach całopojazdowych:

 

5% przy przy jednorazowym uiszczeniu opłaty gotówką
6% dla klientów indywidualnych przy przedłużaniu umowy o kolejny rok;
10% dla klientów indywidualnych zawierających umowę na roczną ekspozycję reklamy całopojazdowej na dwóch i więcej autobusach;

Upusty w wysokości:

 

5% dla klientów zawierających umowę dotyczącą ekspozycji plakatów na okres co najmniej dwóch miesięcy.
5% przy jednorazowym uiszczeniu opłaty gotówką
 
 
- w przypadku reklamy multimedialnej, inne czasookresy - cena do negocjacji.

- w przypadku umów długoterminowych na usługi dodatkowe istnieje możliwość negocjacji cen.

 

 

  • W przypadku ekspozycji plakatów dwustronnych na szybach autobusów cena ulega podwyższeniu o 50%.
  • Na szybach reklamodawca ma obowiązek zastosowania folii "One Way Vision" w dowolnej technologii druku

 

 


Tabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zrealizowała projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III”,
  2. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV”,

Zakup taboru ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn.:

  1. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – Etap II”,

czytaj więcej