Pomoc drogowa


HOLOWNIK


Holownik

 

1. Holowanie pojazdów od 3,5 t do 7 t – 4,50 zł/km
2. Holowanie pojazdów powyżej 7 t – 6,00 zł/km
3. Wyjazd holownika do zdarzenia – 130,00 zł.
4. Dojazd do zdarzenia – 4,00 zł/km
5. Powrót z miejsca holowania – 4,00 zł/km
6. Przygotowanie pojazdu do holowania – 50,00 zł za każde rozpoczęte 0,5 godzinyTabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” - działanie 3.2 Transport publiczny, zrealizowała dwa projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I”,
  2. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”,

czytaj więcej