Kontakt
 • Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Kozielska 2
  47-224 Kędzierzyn-Koźle

   

            +48 77 483 52 52
            fax: +48 77 483 35 91

   

  sekretariat@mzkkk.pl
Dział Marketingu / Wyjazdy międzymiastowe organizowane przez MZK
+ 48 572 285 226

 

Nr konta: PKO BP SA 73 1020 3668 0000 5702 0337 2943


 • Wyświetl większą mapę

   

  Kontakt z organizatorem publicznego transportu zbiorowego
  (Gmina Kędzierzyn - Koźle) e-mail: dg@kedzierzynkozle.pl

 • Kasy biletowe

  ul. Kozielska 2
  tel. +48 77 483 52 52 wew.54

  Godziny otwarcia:
  Od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00  
  Pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca od 7.00 do 17.00


UWAGA PASAŻEROWIE !

Prosimy pamiętać, aby bilety okresowe przed okazaniem do kontroli były wypełnione w sposób czytelny.

Bilety niewypełnione są nieważne !

Pragniemy również zwrócić uwagę, aby nie kasować kuponów kontrolnych karnetów.

Skasowanie kuponu kontrolnego jest traktowane jak przejazd bezbiletowy.


 • Kontrola biletów

Biuro obsługi pasażera

czynne w każdą środę od 13.00 - 15.00

ul. Kozielska 2                                                                                               tel. +48 77 483 52 52 wew.59

W sprawach bardzo pilnych związanych z kontrolą biletów prosimy o kontakt:

511 329 329

505 879 183

http://www.vector-controls.pl/

Druk odwołania do pobrania - link

      Od nałożonej opłaty dodatkowej pasażerowi przysługuje pisemne odwołanie do MZK w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. 47-224 Kędzierzyn-Koźle ul. Kozielska 2. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 7 dni od jej wystawienia. MZK w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. upoważniony jest do przekazywania złożonych odwołań celem ich rozpatrzenia firmie kontrolującej bilety, która nałożyła daną opłatę dodatkową.


 


Tabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zrealizowała projekty pn.:

 1. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III”,
 2. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV”,

Zakup taboru ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn.:

 1. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – Etap II”,

czytaj więcej