Cennik biletów


Bilet jednorazowy:

za przejazd jednej osoby, sprzedawany

również przez kierowcę w autobusie:

Normalny Ulgowy  
2,60 zł 1,30 zł  

Karnet 5 przejazdowy:

sprzedawany również przez kierowcę w autobusie:

Normalny Ulgowy  
12,00 zł 6,00 zł  

Karnet 10 przejazdowy:

Normalny Ulgowy  
24,00 zł 12,00 zł  

Bilet okresowy imienny:

trasowany 7 dniowy:

Normalny Ulgowy  
20,50 zł 10,25 zł  

Bilet okresowy imienny:

trasowany 14 dniowy:

Normalny Ulgowy  
41,00 zł 20,50 zł  

Bilet okresowy imienny:

trasowany miesięczny:

Normalny Ulgowy  
82,00 zł 41,00 zł  

Bilet okresowy imienny:

sieciowy 7 dniowy

Normalny Ulgowy  
27,50 zł 13,75 zł  

Bilet okresowy imienny:

sieciowy 14 dniowy:

Normalny Ulgowy  
55,00 zł 27,50 zł  

Bilet okresowy imienny:

sieciowy miesięczny: 

Normalny Ulgowy  
110,00 zł 55,00 zł  

Bilet okresowy

sieciowy na okaziciela 7 dniowy:

Normalny Ulgowy  
40,00 zł 20,00 zł  

Bilet okresowy

sieciowy na okaziciela 14 dniowy:

Normalny Ulgowy  
80,00 zł 40,00 zł  

Bilet okresowy

sieciowy na okaziciela miesięczny:

Normalny Ulgowy  
160,00 zł 80,00 zł  
 

Inne opłaty

 

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty dodatkowej

Kwota

Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu.
100-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
260,00 zł
   
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.
40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
104,00 zł
   
Opłata dodatkowa za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków.
40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
104,00 zł
   
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez pasażera bez uzasadnionej przyczyny (w tym również związanej z koniecznością ustalenia jego tożsamości) zatrzymania lub zmiany trasy autobusu.
200-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
520,00 zł
   
Opłatę manipulacyjną ustala się uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej.
4-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
10,40 zł
   
Za niewypisany bilet okresowy imienny.
40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
104,00 zł
   

 

 


Tabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zrealizowała projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III”,
  2. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV”,

Zakup taboru ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn.:

  1. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – Etap II”,

czytaj więcej